Wat is PBM?

Simone van Heumen

Views: 7
persoonlijke beschermingsmiddelen

PBM staat voor Persoonlijke BeschermingsMiddelen. Deze uitrusting beschermt gebruikers tegen gezondheids- en veiligheidsrisico's op het werk, zoals helmen, oordoppen & veiligheidsbrillen. Werkgevers zijn verplicht om PBM's te verstrekken bij risicovolle beroepen. Het correct gebruik van PBM's is cruciaal. Gebruikers moeten instructies krijgen over het juiste gebruik en onderhoud. PBM's moeten comfortabel zitten en passen bij de specifieke werkomstandigheden.

Welke soorten bescherming zijn er?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) variëren afhankelijk van de risico's en werkzaamheden. Enkele veelgebruikte soorten zijn:

 1. Hoofdbescherming: Helmen en veiligheidshoeden beschermen tegen stoten, vallende voorwerpen en elektrische schokken.
 2. Oogbescherming: Veiligheidsbrillen en -goggles bieden bescherming tegen stof, splinters, chemicaliën en UV-straling.
 3. Gehoorbescherming: Oordoppen en gehoorkappen verminderen het risico op gehoorschade in lawaaierige omgevingen.
 4. Ademhalingsbescherming: Stofmaskers en ademhalingstoestellen beschermen tegen stof, dampen en gassen.
 5. Handbescherming: Veiligheidshandschoenen zijn er voor verschillende doeleinden, zoals: snijbestendig, chemisch bestendig en thermisch isolerend.
 6. Voetbescherming: Veiligheidsschoenen en -laarzen bieden bescherming tegen vallende voorwerpen, penetratie, chemische morsingen en elektrische gevaren.
 7. Lichaamsbescherming: Veiligheidskleding zoals overalls, reflecterende vesten en hittebestendige pakken bieden bescherming tegen hitte, chemicaliën, elektrische risico's en slechte zichtbaarheid.
 8. Valbescherming: Harnassen, veiligheidsgordels en leeflijnen beschermen tegen vallen van hoogte.

Voordelen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bieden bescherming tegen een breed scala aan risico's zoals mechanische impact, chemische blootstelling of elektrische gevaren. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van het risico op verwondingen en beroepsziekten. PBM's zijn essentieel in omgevingen waar het uitsluiten van de risico’s niet mogelijk is. Door het gebruik van PBM's, voeren werknemers hun taken uit met de zekerheid dat ze beschermd zijn.

Voorbeelden van PBM’s

Voorbeelden van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn:

PBM

Type bescherming

Helmen

Beschermen het hoofd tegen stoten en vallende objecten.

Veiligheidsbrillen

Beschermen de ogen tegen stof, chemicaliën en splinters.

Gehoorbeschermers

Oordopjes of gehoorkappen beperken gehoorschade in lawaaierige omgevingen.

Ademhalingsmaskers

Filteren schadelijke stoffen uit de lucht, zoals stof en gassen.

Veiligheidshandschoenen

Beschermen handen tegen snijwonden, chemische brandwonden en extreme temperaturen.

Veiligheidsschoenen

Bieden bescherming tegen scherpe objecten, zware impact en elektrische gevaren.

Veiligheidsharnassen

Voorkomen vallen van hoogte bij werkzaamheden op hoogte.

Veiligheidskleding

Speciale kleding zoals overalls beschermt tegen chemicaliën, maar ook kniebeschermers om overbelasting van de knieën te voorkomen. 

 

PBM-categorieën

Bij persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) onderscheiden we drie categorieën, elk gebaseerd op de ernst van de risico's die ze moeten ondervangen:

Categorie I

Deze categorie omvat PBM's die ontworpen zijn voor minimale risico's. Denk hierbij aan bescherming tegen oppervlakkige mechanische verwondingen, reinigingsmiddelen van lichte aard, en contact met hete oppervlakken tot 50°C. Voorbeelden zijn tuinhandschoenen en zonnebrillen.

Categorie II

PBM's in deze categorie beschermen tegen middelmatige gevaren zoals mechanische risico's met een hogere impact, elektrische risico's en werkzaamheden op hoogte. Voorbeelden zijn de meeste veiligheidshelmen, veiligheidsbrillen, en gehoorbeschermers.

Categorie III

Deze categorie betreft PBM's die beschermen tegen dodelijke gevaren of ernstige en onomkeerbare schade aan de gezondheid. Hieronder vallen risico's zoals toxische chemicaliën, extreme temperaturen, stralingsgevaar, en zuurstofarme omgevingen. Voorbeelden zijn gasmaskers, ademluchttoestellen en beschermende kleding tegen chemicaliën.

Welke PBM’s zijn verplicht?

De verplichting tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) hangt af van de specifieke werkomstandigheden en de vastgestelde risico's. Werkgevers moeten PBM's verschaffen en zorgen dat werknemers ze gebruiken in bepaalde situaties:

 • Onvoldoende technische of organisatorische maatregelen
  Als risico's niet volledig geëlimineerd kunnen worden door technische of organisatorische maatregelen, moeten PBM's worden ingezet.
 • Specifieke risico's
  Voor bepaalde werkzaamheden met specifieke risico's, zoals werken op hoogte, omgang met gevaarlijke stoffen, of blootstelling aan extreme temperaturen, zijn PBM's zoals veiligheidshelmen, ademhalingsbescherming of hittebestendige kleding verplicht.
 • Wettelijke en industrienormen
  Verschillende sectoren en beroepen hebben specifieke wettelijke vereisten en normen voor PBM's. Bijvoorbeeld in de bouw, de chemische industrie en de gezondheidszorg.
 • Noodprocedures
  In sommige gevallen zijn PBM's vereist als onderdeel van noodprocedures, zoals brandweerlieden die hittebestendige pakken en ademhalingsapparatuur gebruiken.

Naast dat de werkgever verplicht is de PBM’s te verschaffen aan de werknemers, ligt ook de verantwoordelijkheid bij de werkgever dat de juiste instructies over het correcte gebruik van de PBM’s gegeven wordt.