EN13034: bescherming tegen vloeibare chemicaliën

Beschermende kleding met de EN 13034 norm wordt vooral gedragen door werknemers die het risico lopen om in aanraking te komen met vloeibare chemicaliën. De kleding biedt tot op bepaalde hoogte bescherming tegen kleine spatten of nevel van chemische stoffen.

 

Wat houdt de EN 13034 norm in?

Op het symbool van de EN 13034 norm zie je een erlenmeyer met daaronder EN 13034-6. Er worden verschillende testen gedaan op het doek, zoals chemicaliën bestendigheid, maar ook de treksterkte wordt getest.

 

Bij deze testen worden 4 verschillende oplossingen van chemicaliën op het doek aangebracht. Vervolgens wordt er gekeken naar de hoeveelheid van de vloeistoffen die van het doek afparelt en de hoeveelheid die door het doek heen komt. De hoeveelheden moeten binnen de voorwaarden gesteld in de norm vallen.

 

Niet alleen het doek wordt getest, maar zodra een kledingstuk af is wordt deze ook nog een keer getest. Dit is de zogenaamde mannequin test. Tijdens deze test voert de drager 7 verschillende bewegingen uit en wordt er gekeken of de kleding de vloeistoffen doorlaat.

Aan welke eisen voldoet de EN 13034 genormeerde kleding?

Bij het ontwerpen van de werkkleding dient erop te worden toegezien dat spatten niet in de kleding kunnen binnendringen (bijvoorbeeld door zaksluitingen). De werkkleding dient de spray test te doorstaan. Een model dient te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de EN 340 norm.

 

Voor wie is kleding met de EN13034-norm geschikt?

Met de EN13034 genormeerde kleding is geschikt voor werknemers in de chemische industrie, mijnwerkers, werknemers in de petrochemie, energie-industrie, raffinaderijen, onderhoudsbedrijven en offshore-sectoren.

 

De EN13034-normering wordt vaak toegepast bij bedrijven die aan de ATEX-richtlijnen moeten voldoen. De ATEX-tichtlijn is geen kledingnormering, maar een richtlijn. Deze is opgesteld voor bedrijven waar sprake is van ontploffingsgevaar. Een zeer geschikt kledingstuk met deze normering is bijvoorbeeld de brandvertragende overall van Ballyclare. Deze multinorm overall beschermt jou tijdens al jouw werkzaamheden.

 

Terug naar normeringen