EN1149

EN1149: Bescherming tegen elektrostatische eigenschappen en explosiegevaar

EN1149 normering

Beschermende kleding tegen elektrostatische eigenschappen wordt vooral gedragen in de chemische industrie, transportsector, olie en gaswinningsbedrijven en nutsbedrijven. De kleding beschermt tegen gevaren die ontstaan bij elektrostatische oplading waarbij vonken ontstaan. Deze vonken kunnen brand of explosies veroorzaken.

 

De EN 1149 bestaat uit de volgende onderdelen:

  • EN 1149-1: Beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakteweerstand
  • EN 1149-2: Beproevingsmethoden voor de meting van elektrische weerstand door een materiaal
  • EN 1149-3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval
  • EN 1149-4: Testmethode voor het kledingstuk (norm is in ontwikkeling)
  • EN 1149-5: Prestatie-eisen

 

Wat houdt de EN 1149 in?

De norm heeft als symbool een bliksemschicht met daaronder EN 1149-5. De norm specificeert de vereisten van elektrisch geleidende kleding. De kleding is onderdeel van een totaal geaard systeem met o.a. geleidende schoenen en voorkomt het ontstaan van vonken en explosies.

 

De kleding met deze norm wordt alleen geaccepteerd als deze gecombineerd wordt met de norm voor vlamvertragende kleding. De kleding wordt namelijk gedragen in explosiegevaarlijke ruimten, en als er kans is op explosies, bestaat er ook kans op vuur.

Aan welke eisen voldoet de EN 1149 genormeerde kleding?

Kleding die met de EN 1149 normering is gecertificeerd moet wel aan een aantal eisen voldoen. Materialen die statisch geladen kunnen worden, zoals metalen knopen aan de buitenkant, dienen verdekt te zijn. Het is alleen toegestaan om niet-geleidende elementen op de kleding te gebruiken, zoals bijvoorbeeld emblemen of reflectiebanden, indien deze permanent bevestigd zijn.

 

Om voldoende beschermd te zijn tegen statische elektriciteit dienen werknemers, naast de EN 1149-5 genormeerde werkkleding, ook geleidende schoenen te dragen. Het model dient te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de EN 340 norm. Wanneer de werkkleding aan de EN 1149-5 normering voldoet, dient deze ook te voldoen aan de EN 531 normering (bescherming tegen hitte en vlammen).

 

Bekijk hier verschillende artikelen met de EN1149 normering. Combineer bijvoorbeeld de werkjas van Havep samen met de werkbroek.


Terug naar normeringen